Generhvervelse


 

Hvis dit kørekort er blevet inddraget, kan vi hjælpe dig med at generhverve kørekortet igen. Det er som regel nødvendigt med undervisning.


Alkohol- og Trafikkursus (A/T-Kursus)
Hvis dit kørekort er blevet inddraget i forbindelse med ”kørselsforbud”, skal du have modtaget undervisning både i teori og i kørsel før du kan gå til teori- og køreprøve. Hvis du er frakendt på grund af spirituskørsel, skal du gennemgå et ”A/T-kursus” (alkohol og trafik).
Link ti A/T-kursus: http://www.alkohologtrafik.dk

Kontrollerende køreprøve
Kontrollerende køreprøve består ligesom en almindelig køreprøve både af en teoretisk og en praktisk prøve. Det er som regel nødvendigt med undervisning. Ved en kontrollerende køreprøve bliver kørekortet kun inddraget midlertidigt såfremt en prøve ikke bestås. Så snart køreprøven er bestået udstedes kørekortet på ny.


Hvis du har kørekort til flere kategorier, skal du være opmærksom på, at du skal bestå senest ved 3. prøve, ellers skal hver eneste kategori der ønskes tilbage generhverves ved nye prøver i den pågældende kategori.